broken links

Cách tìm và sửa broken links dễ dàng, nhanh chóng 

 • Broken link có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm người dùng trên website của bạn. Cho dù người dùng đang lướt các trang trên website của bạn hoặc khám phá external link mà bạn đã đưa vào, thì việc gặp trang lỗi 404 có thể gây khó chịu. 

  Broken link cũng có thể ảnh hưởng đến quyền hạn của trang kiếm được thông qua internal và external link. Thẩm quyền trang thấp hơn có thể làm giảm thứ hạng của bạn một cách tiêu cực, đặc biệt là khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh của bạn.

  Quyết sẽ giải thích cách hoạt động của broken link, tại sao việc cập nhật chúng lại quan trọng và cách kiểm tra broken link bằng công cụ Site Audit. 

  I. Broken link là gì?

  Các liên kết bị “hỏng” khi chúng trỏ đến một trang không còn tồn tại hoặc không thể tìm thấy. Có nhiều lý do phổ biến khiến một trang hoặc tài nguyên có thể bị thiếu:

  • Bạn đã cập nhật URL của trang.
  • Một số trang đã bị mất hoặc bị đổi tên trong quá trình di chuyển website.
  • Bạn có thể đã liên kết đến nội dung (như video hoặc tài liệu) đã bị xóa khỏi máy chủ.
  • Bạn có thể đã nhập sai URL. 

  broken links

  1. Ví dụ về liên kết bị hỏng

  Nếu bạn nhấp vào một liên kết, bạn sẽ biết liên kết bị hỏng nếu trang trả về các lỗi như:

  • 404 Page not Found: Nếu bạn thấy lỗi này, trang hoặc nội dung đã bị xóa khỏi máy chủ. 
  • Bad Host: Máy chủ không thể truy cập được hoặc không tồn tại hoặc tên máy chủ không hợp lệ. 
  • Bad Code: Máy chủ đã vi phạm Thông số HTTP.
  • 400 Bad Request: Máy chủ lưu trữ không hiểu URL trên trang của bạn.
  • Timeout: Trong khi cố gắng kết nối với trang, máy chủ đã hết thời gian chờ. 

  broken links

  2. Nguyên nhân nào gây broken link?

  Hiểu cách liên kết bị hỏng có thể giúp bạn ngăn chặn chúng xảy ra trong tương lai. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến khiến liên kết bị hỏng: 

  • URL viết sai chính tả: Bạn có thể đã viết sai chính tả liên kết khi thiết lập nó hoặc website bạn đang liên kết đến có thể bao gồm một từ sai chính tả trong URL của nó.
  • Cấu trúc URL website của bạn có thể đã thay đổi: Nếu bạn đã hoàn thành việc di chuyển website hoặc sắp xếp lại cây nội dung của mình, bạn sẽ cần thiết lập chuyển hướng để tránh phá vỡ bất kỳ liên kết nào. 
  • Trang bên ngoài không còn khả dụng: Khi liên kết đến một trang web không còn khả dụng hoặc tạm thời ngoại tuyến, liên kết của bạn sẽ có vẻ như bị hỏng cho đến khi bạn xóa nó hoặc trang web được sao lưu. 
  • Bạn đã liên kết đến nội dung đã bị di chuyển hoặc bị xóa: Liên kết có thể đã trỏ trực tiếp đến một tệp không còn ở đó. 
  • Có các phần tử bị hỏng trong trang: Có thể có một số lỗi HTML hoặc JavaScript bị hỏng hoặc thậm chí là một số can thiệp từ các plugin (khi làm việc trên trang web WordPress.)
  • Có các hạn chế về tường lửa hoặc Vị trí địa lý: Đôi khi những người bên ngoài một vùng địa lý nhất định không được phép truy cập vào một trang web. Điều này có thể xảy ra thường xuyên với video và nội dung trực quan khác. Du khách quốc tế có thể không được phép xem nội dung ở quốc gia của họ. 

  broken links

  3. Internal link bị hỏng

  Internal link bị hỏng có thể bật lên nếu bạn:

  • Đã thay đổi URL của website
  • Đã xóa trang khỏi website của bạn
  • Mất trang trong quá trình di chuyển website

  Internal link bị hỏng khiến Google khó thu thập dữ liệu các trang trên website của bạn. Nếu một trang có liên kết bị hỏng, Google không thể tìm thấy trang tiếp theo. Nó cũng có thể báo hiệu cho Google rằng website của bạn không được tối ưu hóa đúng cách, điều này có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn. 

  broken links

  4. External link bị hỏng

  Các liên kết này trỏ đến một website bên ngoài không còn tồn tại, đã chuyển vị trí và không thực hiện bất kỳ chuyển hướng nào.

  External link bị hỏng này có hại cho trải nghiệm của người dùng và có hại cho luồng liên kết công bằng. Nếu bạn đang dựa vào external link để chia sẻ quyền trang của họ với bạn, thì broken link sẽ đánh bại điều đó.

  broken links

  5. Backlink bị hỏng

  Backlink bị hỏng xảy ra khi một website khác liên kết đến một phần website của bạn với bất kỳ lỗi nào đã nêu ở trên (cấu trúc URL kém, lỗi chính tả, nội dung bị xóa, sự cố lưu trữ, v.v.) 

  Trang của bạn mất thẩm quyền về trang vì những liên kết này, vì vậy điều quan trọng là phải giải quyết chúng để đảm bảo chúng không ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn. 

  broken links

  II. Tại sao broken link có hại cho SEO?

  Đầu tiên và quan trọng nhất, broken link làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trên website của bạn. Nếu một người nhấp vào một liên kết và nhận được lỗi, họ có thể sẽ nhấp vào một trang hoặc website khác. 

  Nếu có đủ người dùng làm điều này, nó có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ thoát của bạn, mà Google sẽ lưu ý khi xác định xếp hạng website của bạn. 

  broken links

  Broken link cũng làm gián đoạn dòng chảy của công bằng liên kết. Các backlink từ các website có uy tín giúp tăng thẩm quyền website của bạn. 

  Internal link giúp tạo ra dòng vốn chủ sở hữu xung quanh website của bạn. Ví dụ: các bài viết trên blog có thể tăng thứ hạng của các bài báo khác nếu chúng có liên quan và được liên kết với nhau.

  Cuối cùng, các broken link hạn chế các bot của Google đang cố gắng thu thập thông tin và index website của bạn. Google càng khó hiểu toàn bộ website của bạn, thì càng mất nhiều thời gian để nhìn thấy bất kỳ thời điểm tích cực nào trong xếp hạng của bạn. 

  Vào năm 2014, Google Webmaster Trends Analyst John Mueller đã lưu ý rằng “nếu bạn tìm thấy những thứ như [broken link], tôi sẽ chủ yếu sửa lỗi đó cho người dùng của bạn để họ có thể sử dụng website của bạn hoàn toàn. […] Nó thực sự giống như bảo trì thường xuyên khác mà bạn có thể làm cho người dùng của mình.” 

  Tác động của các broken link đối với xếp hạng SEO chỉ ngày càng tăng và rõ ràng là Google muốn bạn chú ý đến trải nghiệm người dùng.

  III. Cách tìm và sửa các broken link trên website của bạn

  Trong thế giới cạnh tranh cao của SEO, bạn sẽ muốn tìm và giải quyết bất kỳ lỗi website nào một cách nhanh chóng. Việc sửa các broken link nên được ưu tiên hơn nữa để đảm bảo trải nghiệm của người dùng của bạn không bị ảnh hưởng tiêu cực. 

  Để bắt đầu, bạn có thể sử dụng công cụ Site Audit để tìm và sửa các internal link bị hỏng. 

  broken links

  1. Tìm các broken link bằng công cụ Site Audit

  Công cụ Site Audit bao gồm hơn 120 kiểm tra SEO trên trang và kỹ thuật khác nhau, bao gồm kiểm tra đánh dấu bất kỳ lỗi liên kết nào. 

  Để thiết lập Site Audit, bạn sẽ: 

  • Tạo dự án mới: Bạn sẽ cần tạo một dự án cho trang web của mình để truy cập vào công cụ Kiểm tra trang web. Trong mục “Management” trên thanh công cụ chính, hãy chọn “Projects”. Nhấp vào “Add a New Project”. 

  broken links

  • Chạy kiểm tra trang: Chọn thẻ Site Audit trên bảng điều khiển dự án của bạn. Bạn sẽ được nhắc định cấu hình cài đặt kiểm tra của mình sau khi công cụ mở ra.

  broken links

  • Sử dụng bảng điều khiển để cho công cụ biết có bao nhiêu trang cần kiểm tra, những trang nào cần bỏ qua và thêm bất kỳ thông tin truy cập bổ sung nào mà trình thu thập thông tin có thể cần. 
  • Phân tích bất kỳ broken link nào bằng công cụ Site Audit: Sau khi hoàn tất, công cụ này sẽ trả về danh sách các vấn đề để duyệt. Sử dụng đầu vào tìm kiếm để lọc bất kỳ vấn đề liên kết nào.

  broken links

  • Sửa các liên kết: Khi bạn đã tìm thấy các broken link, bạn có thể sửa chúng bằng cách cập nhật các liên kết hoặc xóa chúng hoàn toàn.

  broken links

  IV. Cách tìm và sửa các broken backlink cho website của bạn

  Broken backlink là các liên kết trỏ đến website của bạn từ một website khác. Bạn muốn các backlink lành mạnh trỏ đến website của mình để giúp duy trì thẩm quyền trang của bạn.

  Để tìm và sửa các broken external link, bạn sẽ cần chạy kiểm tra backlink bằng công cụ Backlink Audit. 

  • Quay lại bảng điều khiển của dự án của bạn. Chọn thẻ Backlink Audit để khởi chạy công cụ.

  broken links

  • Bạn sẽ được nhắc định cấu hình công cụ trước khi bắt đầu kiểm tra. Sử dụng bảng điều khiển để đặt phạm vi và các thuộc tính bổ sung, chẳng hạn như quốc gia mục tiêu.

  broken links

  • Khi quá trình kiểm tra hoàn tất, hãy điều hướng đến tab trang được nhắm mục tiêu.

  broken links 

  • Chọn “Target URL error”

  broken links

  • Chọn các từ khóa đang hoạt động

  broken links

  Bây giờ bạn sẽ có thể thấy bất kỳ backlink nào trỏ đến bất kỳ URL nào trên website của bạn trả lại lỗi.

  broken links

  1. Sửa chữa broken backlink 

  Nếu backlink là bên ngoài thì bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu của website và yêu cầu họ cập nhật URL bằng một liên kết mới trỏ đến đúng website.

  Nếu vấn đề là vấn đề nội bộ, chẳng hạn như bạn thay đổi URL của trang trên website của mình, hãy thiết lập redirect 301 tới website mới.

  broken links

  2. Xây dựng broken link 

  Xây dựng broken link liên quan đến việc sử dụng công cụ Backlinks Analytics để xác định broken link trên các website khác trong lĩnh vực thích hợp hoặc dịch vụ của bạn. Thay vào đó, bạn có thể liên hệ với các website này để thuyết phục họ liên kết đến nội dung của bạn.

  Tất nhiên, trước tiên bạn cần tạo nội dung có giá trị liên kết đến. Mặc dù nó có thể đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung hơn các chiến lược liên kết khác, nhưng xây dựng liên broken link có thể giúp bạn xây dựng một vài backlink lành mạnh.  

  Bạn sẽ không gặt hái được một số lượng lớn các backlink, nhưng vì vậy hãy thực sự tập trung vào các cơ hội tạo backlink chất lượng mà bạn có thể tận dụng. Kiểm tra hướng dẫn toàn diện của Quyết về xây dựng broken link để đọc thêm.

  Tác động của một broken link có thể có đối với trải nghiệm người dùng và thứ hạng trên Google của bạn có thể rất lớn, vì vậy các bản sửa lỗi đáng được thực hiện. 

  broken links

  Sử dụng công cụ Site Audit để xác định các internal và external link bị thiếu, sau đó làm việc với các tài nguyên của bạn hoặc các website khác để thực hiện chuyển đổi.

  https://www.semrush.com/blog/broken-link/ 

  https://ahrefs.com/blog/fix-broken-links/ 

  https://www.searchenginejournal.com/link-building-guide/broken-link-building/ 

  0 0 đánh giá
  Đánh giá bài viết
  Theo dõi
  Thông báo của
  guest

  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận
  0
  Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x