Thuật ngữ

Disavow

Disavow hay từ chối liên kết:

Nếu hồ sơ backlink của bạn chứa nhiều liên kết đến từ các trang web spam, kém chất lượng hoặc được tạo tự động, ảnh hưởng xấu đến thứ hạng của bạn.

Bạn không thể xóa chúng vì lý do chính đáng (chẳng hạn như liên kết nằm trên trang web bạn không kiểm soát).

Bạn có thể sử dụng Công cụ Từ chối liên kết (Disavow Tool) của Google để yêu cầu Google bỏ qua những liên kết đó.