Thuật ngữ

White hat

White hat là một thuật ngữ trong an ninh mạng để chỉ những cá nhân hoặc tổ chức sử dụng kiến thức và kỹ năng của họ để bảo vệ hệ thống khỏi bị tấn công. Họ thường được thuê bởi các doanh nghiệp hoặc tổ chức để thực hiện kiểm tra xâm nhập hoặc tư vấn về bảo mật.

Dưới đây là một số ví dụ về kỹ thuật SEO mũ trắng:

  • Tạo nội dung chất lượng cao: Nội dung là yếu tố quan trọng nhất trong SEO. Nội dung chất lượng cao phải có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng, được viết tốt và được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm.
  • Tối ưu hóa thẻ tiêu đề và mô tả: Thẻ tiêu đề và mô tả là hai yếu tố quan trọng trong SERPs. Thẻ tiêu đề nên ngắn gọn, hấp dẫn và cung cấp thông tin về nội dung của trang. Mô tả nên cung cấp thêm thông tin về nội dung của trang và khuyến khích người dùng nhấp vào liên kết.
  • Xây dựng liên kết chất lượng cao: Liên kết là một yếu tố quan trọng trong SEO. Liên kết chất lượng cao đến từ các trang web uy tín và liên quan đến nội dung của bạn.
  • Tuân thủ các nguyên tắc của các công cụ tìm kiếm: Các công cụ tìm kiếm như Google có các nguyên tắc về SEO. Bạn nên tuân thủ các nguyên tắc này để tránh bị phạt.