Thuật ngữ

Yahoo

Yahoo ra đời vào tháng 4 năm 1994 và là một công cụ tìm kiếm và cổng thông tin cực kỳ phổ biến vào những năm 90. Tìm kiếm của Yahoo chủ yếu do con người thực hiện, ít nhất là cho đến tháng 6 năm 2000 khi một công cụ tìm kiếm chưa được biết đến lúc bấy giờ có tên là Google bắt đầu cung cấp các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của Yahoo. Thỏa thuận đó tiếp tục cho đến năm 2004, khi Yahoo bắt đầu sử dụng công nghệ tìm kiếm của riêng mình. Kể từ năm 2010, kết quả tìm kiếm không phải trả tiền của Yahoo đã được cung cấp bởi công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft.