Thuật ngữ

Featured Snippet

Featured Snippet là một tính năng của Google Search hiển thị một đoạn thông tin ngắn gọn, có liên quan ở đầu trang kết quả tìm kiếm. Đoạn trích nổi bật thường được sử dụng để trả lời các câu hỏi của người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Loại đoạn trích nổi bật:

Có bốn loại đoạn Featured Snippet:

 • Đoạn văn: Đây là loại đoạn trích nổi bật phổ biến nhất. Nó chứa một đoạn văn ngắn gọn, tóm tắt câu trả lời cho truy vấn của người dùng.
 • Danh sách: Loại đoạn trích nổi bật này chứa một danh sách các mục, chẳng hạn như các bước, mẹo hoặc danh sách các sự kiện.
 • Bảng: Loại đoạn trích nổi bật này chứa một bảng, chẳng hạn như bảng so sánh hoặc bảng thống kê.
 • Video: Loại đoạn trích nổi bật này chứa một video, chẳng hạn như video hướng dẫn hoặc video giải thích.

Các yếu tố xác định Featured Snippet:

Google sử dụng một số yếu tố để xác định các truy vấn đủ điều kiện để hiển thị Featured Snippet, bao gồm:

 • Loại truy vấn: Google thường hiển thị đoạn trích nổi bật cho các truy vấn dạng câu hỏi, chẳng hạn như “thủ đô của Việt Nam là gì?” hoặc “cách nấu cơm ngon?”.
 • Chất lượng nội dung: Google ưu tiên hiển thị đoạn trích nổi bật từ các trang web có nội dung chất lượng cao, có liên quan và được cập nhật thường xuyên.
 • Từ khóa: Google sử dụng các từ khóa trong truy vấn để tìm trang web có nội dung phù hợp.

Lợi ích của Featured Snippet:

 • Tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm: Trang web có Featured Snippet có khả năng xếp hạng cao hơn trên trang tìm kiếm cho các truy vấn tương tự.
 • Tăng lưu lượng truy cập: Featured Snippet có thể giúp thu hút nhiều người dùng hơn đến trang web của bạn.
 • Tăng uy tín: Featured Snippet cho thấy rằng trang web của bạn là một nguồn thông tin đáng tin cậy.

Thách thức của đoạn trích nổi bật

 • Không phải lúc nào cũng khả dụng: Google không phải lúc nào cũng hiển thị đoạn trích nổi bật cho tất cả các truy vấn.
 • Khó tối ưu hóa: Không có cách nào đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ hiển thị đoạn trích nổi bật. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các bước để tăng cơ hội của mình, chẳng hạn như tạo nội dung chất lượng cao và tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm.

Kết luận

Featured Snippet là một tính năng hữu ích có thể giúp người dùng tìm thấy thông tin nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn muốn trang web của mình có cơ hội hiển thị đoạn trích nổi bật, hãy tạo nội dung chất lượng cao và tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm.