Thuật ngữ

User Experience

User Experience hay trải nghiệm người dùng (UX) là cảm giác chung mà người dùng có được sau khi tương tác với một thương hiệu, sự hiện diện trực tuyến và sản phẩm/dịch vụ của thương hiệu đó.

Một trải nghiệm người dùng tốt có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

  • Tăng tỷ lệ hài lòng và trung thành của khách hàng
  • Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi
  • Giảm chi phí hỗ trợ khách hàng
  • Tăng cường uy tín và nhận biết thương hiệu