Thuật ngữ

URL Parameter

URL Parameter là các biến có thể được thêm vào URL của một trang web để cung cấp thông tin bổ sung về trang đó. Các URL parameter thường được sử dụng để lọc hoặc sắp xếp nội dung trên trang, chẳng hạn như:

  • ?page=1 để hiển thị trang thứ 1 của kết quả tìm kiếm
  • ?q=từ_khóa để hiển thị kết quả tìm kiếm cho một từ khóa cụ thể
  • ?sort=price_asc để sắp xếp kết quả tìm kiếm theo giá tăng dần

Tại sao URL Parameter lại quan trọng?

URL Parameter có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của mình bằng cách cung cấp khả năng tùy chỉnh cho người dùng. Chúng cũng có thể giúp bạn theo dõi hiệu suất của trang web của mình bằng cách cung cấp thông tin bổ sung về cách người dùng đang tương tác với trang web của bạn.

Các loại URL Parameter

Có hai loại URL parameter chính:

  • Query parameter: Query parameter là các URL parameter được thêm vào cuối URL của trang web, sau dấu hỏi (?). Query parameter thường được sử dụng để lọc hoặc sắp xếp nội dung trên trang.
  • Fragment identifier: Fragment identifier là các URL parameter được thêm vào cuối URL của trang web, sau dấu #. Fragment identifier thường được sử dụng để điều hướng đến một phần cụ thể của trang.

Làm thế nào để sử dụng URL Parameter cho SEO

Khi sử dụng URL parameter cho SEO, điều quan trọng là phải sử dụng chúng một cách hợp lý. Bạn không nên lạm dụng URL parameter, vì điều này có thể khiến trang web của bạn bị coi là spam.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng URL parameter cho SEO:

  • Sử dụng các URL parameter có liên quan đến nội dung của trang. URL parameter của bạn nên cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng và cho các công cụ tìm kiếm.
  • Sử dụng các URL parameter có ý nghĩa. URL parameter của bạn nên dễ hiểu và dễ nhớ.
  • Sử dụng các URL parameter một cách nhất quán. Đảm bảo rằng bạn sử dụng các URL parameter giống nhau trên tất cả các trang của trang web của mình.

Kết luận

URL Parameter có thể là một công cụ hữu ích cho SEO. Khi sử dụng chúng một cách hợp lý, URL parameter có thể giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của mình, theo dõi hiệu suất của trang web của mình và cải thiện thứ hạng tìm kiếm của trang web của mình.