Thuật ngữ

Thuật toán Google Penguin

Google Penguin là tên mã cho một thuật toán của Google nhằm giảm thiểu rác trên web (webspam). Được giới thiệu lần đầu vào tháng 4 năm 2012, mục tiêu chính của Penguin là hạ thứ hạng của các trang web sử dụng các phương thức xây dựng liên kết spam và thao túng.

Penguin nhắm vào:

  • Các kỹ thuật xây dựng liên kết “mũ đen” như mua link, trang trại liên kết, link tự động, mạng blog riêng (PBN),…
  • Những trang web có nội dung kém chất lượng, nhồi nhét từ khóa, copy-paste,…

Mục đích chính của Penguin:

  • Thưởng các trang web chất lượng cao, nội dung tốt, uy tín.
  • Cải thiện tổng thể chất lượng kết quả tìm kiếm, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Cập nhật của Penguin:

  • Từ năm 2012 đến nay, Penguin đã nhận được nhiều bản cập nhật chính thức.
  • Năm 2016, Penguin được tích hợp vào hệ thống xếp hạng cốt lõi của Google.

Hoạt động hiện tại:

  • Penguin hoạt động theo thời gian thực, nghĩa là danh sách các trang web bị ảnh hưởng bởi Penguin không còn được cập nhật định kỳ.
  • Hệ thống chủ yếu hoạt động bằng cách giảm giá trị của các liên kết spam thay vì trực tiếp hạ thứ hạng các trang web sử dụng chúng.