Thuật ngữ

Google Search Quality Rater Guidelines

Google có một tài liệu hướng dẫn nội bộ gọi là “Search Quality Rater Guidelines” (Hướng dẫn đánh giá chất lượng tìm kiếm) dùng để tham khảo khi nhân viên Google duyệt web thủ công.

Ban đầu, tài liệu này chỉ sử dụng nội bộ và được giữ bí mật. Sau đó, Google đã công khai phát hành phiên bản trực tuyến và cập nhật thường xuyên.

Nội dung trong tài liệu hướng dẫn cách tạo nội dung chất lượng, tập trung vào khái niệm E-E-A-T. Tuy nhiên, hướng dẫn này không liệt kê trực tiếp các yếu tố xếp hạng.

Tóm lại, Search Quality Rater Guidelines là tài liệu công khai của Google cung cấp cách thức tạo nội dung chất lượng dựa trên triết lý E-A-T, nhưng không phải là bộ hướng dẫn xếp hạng trực tiếp.