Thuật ngữ

Sitewide Links

Liên kết xuất hiện trên mọi trang của trang web, thường ở thanh bên hoặc chân trang của blog hoặc trang web sử dụng mẫu.