Thuật ngữ

People Also Ask

Mọi người cũng hỏi (People Also Ask) là một tính năng xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm (SERP) của Google và một số công cụ tìm kiếm khác.

Nó hiển thị các câu hỏi liên quan đến truy vấn ban đầu của bạn cùng với câu trả lời ngắn gọn được trích xuất từ ​​các trang web uy tín.

Công dụng chính của “Mọi người cũng hỏi”:

  • Cung cấp thêm thông tin: Tính năng này giúp bạn khám phá sâu hơn chủ đề bạn đang tìm kiếm bằng cách cung cấp các câu hỏi phụ có liên quan. Điều này có thể hữu ích khi bạn chưa có câu trả lời hoàn chỉnh cho truy vấn ban đầu.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng: “Mọi người cũng hỏi” giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin cụ thể mà bạn cần mà không cần phải truy cập vào nhiều trang web khác.
  • SEO: Mục “Mọi người cũng hỏi” cũng có thể là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nội dung. Bạn có thể tạo nội dung trả lời các câu hỏi này để thu hút lưu lượng truy cập và cải thiện thứ hạng tìm kiếm của mình.

Cách hoạt động của “Mọi người cũng hỏi”:

Google và các công cụ tìm kiếm khác sử dụng thuật toán để xác định các câu hỏi liên quan đến truy vấn ban đầu của bạn.

Các câu hỏi này được hiển thị theo dạng danh sách có thể mở rộng, với một số câu hỏi hiển thị ngay lập tức và các câu hỏi khác ẩn cho đến khi bạn nhấp vào.

Mỗi câu hỏi thường đi kèm với một câu trả lời ngắn gọn được trích xuất từ ​​một trang web đáng tin cậy.

Một số ví dụ về cách sử dụng “Mọi người cũng hỏi”:

  • Bạn đang tìm kiếm thông tin về “Cách giảm cân”. “Mọi người cũng hỏi” có thể hiển thị các câu hỏi như “Thực phẩm nào tốt cho giảm cân?”, “Bài tập nào tốt nhất để giảm cân?” hoặc “Tôi nên giảm bao nhiêu cân trong một tuần?”.
  • Bạn đang tìm kiếm thông tin về “Cách đi du lịch châu Âu”. “Mọi người cũng hỏi” có thể hiển thị các câu hỏi như “Thời gian tốt nhất để đi du lịch châu Âu?”, “Các địa điểm du lịch hàng đầu ở châu Âu”, hoặc “Cần bao nhiêu tiền để đi du lịch châu Âu?”.

Nhìn chung, “Mọi người cũng hỏi” là một tính năng hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn và khám phá sâu hơn các chủ đề mà bạn quan tâm.