Thuật ngữ

Search Engine Results Page (SERP)

Các công cụ tìm kiếm trang hiển thị cho người dùng sau khi tiến hành tìm kiếm. Thông thường, các công cụ tìm kiếm hiển thị khoảng 10 kết quả tìm kiếm không phải trả tiền, được sắp xếp theo mức độ liên quan. Tùy thuộc vào truy vấn, các tính năng tìm kiếm khác có thể được hiển thị, bao gồm:

 • Quảng cáo AdWords (trên và dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền)
 • Đoạn trích nổi bật (còn gọi là Vị trí số 0)
 • Hình ảnh
 • Bảng kiến thức
 • Gói địa phương (có bản đồ)
 • Tin tức
 • Câu hỏi liên quan
 • Tìm kiếm liên quan
 • Kết quả mua sắm
 • Liên kết trang web
 • Tweet
 • Video

Còn được gọi là: SERPs, khi đề cập đến nhiều trang kết quả của công cụ tìm kiếm.