Thuật ngữ

Sitemap

Sitemap: Sơ đồ trang web, hay còn gọi là sitemap, là danh sách các trang trên một website.

Có hai loại sitemap chính:

1. HTML: Loại sitemap này thường được tổ chức theo chủ đề, giúp người dùng dễ dàng điều hướng và khám phá website. Đây là sitemap dành cho con người, giúp họ tìm thấy thông tin mong muốn trên website.

2. XML: Loại sitemap này cung cấp cho các công cụ tìm kiếm (bot) danh sách các trang web trên website. Các bot sẽ đọc sitemap XML để lập chỉ mục các trang web một cách hiệu quả, đảm bảo tất cả các trang quan trọng trên website đều được tìm thấy.

Mỗi loại sitemap đều có vai trò riêng:

  • HTML Sitemap: Giúp người dùng tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn, cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • XML Sitemap: Giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc website và lập chỉ mục chính xác, cải thiện thứ hạng website trong kết quả tìm kiếm.

Vì vậy, nên sử dụng cả hai loại sitemap!

Thông thường, các website sẽ có một sitemap HTML cho người dùng và một sitemap XML cho các công cụ tìm kiếm. Sitemap HTML thường được đặt ở phần chân trang hoặc một trang riêng biệt, còn sitemap XML thường được đặt ở một đường dẫn cụ thể để các bot có thể dễ dàng truy cập.