Thuật ngữ

Link Schemes

Link Schemes là các chiến lược xây dựng liên kết cố tình nhằm thao túng xếp hạng tìm kiếm của một trang web. Các chiến lược này thường liên quan đến việc tạo ra các liên kết không tự nhiên hoặc không liên quan đến nội dung của trang web.

Các loại Link Schemes phổ biến

Có nhiều loại Link Schemes khác nhau, bao gồm:

 • Link Farm: Một liên kết trang web là một trang web có chứa danh sách các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết trang web thường được tạo ra một cách tự động và không liên quan đến nội dung của các trang web được liên kết.
 • Link Exchange: Link Exchange là một thỏa thuận giữa hai trang web để liên kết đến nhau. Các liên kết trao đổi thường không liên quan đến nội dung của các trang web được liên kết.
 • Link Bait: Link Bait là một nội dung được tạo ra với mục đích thu hút các liên kết từ các trang web khác. Link Bait thường không liên quan đến nội dung của trang web tạo ra nó.
 • Directory Submission: Directory Submission là việc gửi trang web của bạn đến các directory. Các directory thường được xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm, vì vậy việc có liên kết từ các directory có thể giúp trang web của bạn xếp hạng cao hơn. Tuy nhiên, việc gửi trang web của bạn đến các directory một cách không tự nhiên có thể bị coi là một Link Scheme.
 • Guest Blogging: Guest Blogging là việc viết bài cho một trang web khác. Guest Blogging có thể là một cách hiệu quả để xây dựng liên kết, nhưng việc viết bài guest blog một cách không tự nhiên có thể bị coi là một Link Scheme.

Tại sao Link Schemes lại bị Google phạt?

Google muốn xếp hạng các trang web dựa trên chất lượng nội dung của chúng, chứ không phải dựa trên số lượng liên kết mà chúng nhận được. Các Link Schemes làm sai lệch hệ thống xếp hạng của Google và có thể khiến các trang web có chất lượng thấp xếp hạng cao hơn các trang web có chất lượng cao.

Các hình phạt của Google đối với Link Schemes

 • Google có thể áp dụng một số hình phạt đối với các trang web tham gia vào các Link Schemes, bao gồm:
 • Giảm thứ hạng tìm kiếm: Trang web của bạn có thể bị giảm thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.
 • Xóa liên kết: Google có thể xóa các liên kết không tự nhiên khỏi trang web của bạn.
 • Xóa trang web khỏi chỉ mục: Google có thể xóa trang web của bạn khỏi chỉ mục, khiến trang web của bạn không thể được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm.

Làm thế nào để tránh các Link Schemes?

 • Để tránh các Link Schemes, bạn nên xây dựng liên kết một cách tự nhiên và phù hợp với nội dung của trang web của bạn. Dưới đây là một số mẹo để xây dựng liên kết một cách tự nhiên:
 • Tạo nội dung chất lượng cao: Nội dung chất lượng cao sẽ thu hút người dùng và các trang web khác liên kết đến trang web của bạn.
 • Tham gia các cộng đồng trực tuyến: Tham gia các cộng đồng trực tuyến có liên quan đến chủ đề của trang web của bạn và xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác.
 • Tham gia các sự kiện trực tuyến: Tham gia các sự kiện trực tuyến có liên quan đến chủ đề của trang web của bạn và xây dựng mối quan hệ với những người tham dự.
 • Quảng cáo trang web của bạn: Quảng cáo trang web của bạn trên các nền tảng phù hợp có thể giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập và liên kết.

Kết luận

Link Schemes có thể khiến trang web của bạn bị giảm thứ hạng tìm kiếm hoặc thậm chí bị xóa khỏi chỉ mục. Để tránh các Link Schemes, bạn nên xây dựng liên kết một cách tự nhiên và phù hợp với nội dung của trang web của bạn.