Thuật ngữ

Spider

Spider (Nhện) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loại bot, hay còn gọi là công cụ thu thập dữ liệu, được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để thu thập thông tin từ các trang web.

Spider hoạt động bằng cách theo dõi các liên kết giữa các trang web, bắt đầu từ một trang khởi đầu và sau đó tiếp tục truy cập các trang web khác được liên kết từ trang đó.

Spider được sử dụng để lập chỉ mục các trang web, nghĩa là tạo một bản sao lưu của nội dung trang web và lưu trữ nó trong cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Điều này cho phép các công cụ tìm kiếm tìm thấy và hiển thị các trang web có liên quan trong kết quả tìm kiếm cho các truy vấn của người dùng.

Spider cũng được sử dụng để theo dõi các thay đổi trên các trang web. Khi một trang web được cập nhật, spider sẽ truy cập lại trang web đó để cập nhật bản sao lưu trong cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin trong kết quả tìm kiếm luôn cập nhật.

Trong tiếng Việt, spider thường được gọi là “bot thu thập dữ liệu” hoặc “bot tìm kiếm”.