Thuật ngữ

Seasonal Trends

Seasonal Trends: Xu hướng theo mùa – Tăng giảm tự nhiên của từ khóa trong những thời điểm nhất định trong năm.

Ví dụ: Từ khóa “trang phục Halloween” có xu hướng tăng cao vào mùa thu và giảm mạnh vào mùa xuân và hè.