Thuật ngữ

Website Navigation

Cách một trang web kết nối các trang web của nó để giúp khách truy cập điều hướng trang web đó. Điều hướng trang web có một số dạng khác nhau, bao gồm:

  • Điều hướng chính: Các chủ đề hoặc chủ đề chính mà trang web của bạn tập trung vào. Ví dụ: trên SEJ Điều hướng chính của chúng tôi bao gồm SEO, Tin tức, PPC, Nội dung và Xã hội.
  • Điều hướng phụ: Các chủ đề liên quan đến điều hướng chính. Ví dụ: trên điều hướng phụ SEJ bao gồm các liên kết đến hội thảo trên web, podcast, hướng dẫn, Hội nghị thượng đỉnh SEJ và các chủ đề khác.
  • Điều hướng chân trang: Thông thường, điều này bao gồm các liên kết đến các trang chứa tài nguyên thông tin quan trọng về thương hiệu hoặc doanh nghiệp. Những trang này thường không quan trọng cho mục đích xếp hạng. Ví dụ: điều hướng chân trang của SEJ liên kết đến trang Giới thiệu về chúng tôi, chính sách quyền riêng tư và các hồ sơ xã hội khác nhau của chúng tôi.
  • Liên kết liên quan: Khu vực này thường xuất hiện ở thanh bên phải hoặc bên dưới nội dung. Nó có thể được gọi là “Phổ biến nhất”, “Đọc nhiều nhất” hoặc “Xu hướng hiện nay”.
  • Liên kết nội dung: Các liên kết xuất hiện trong nội dung chính của bạn (ví dụ: bài viết, trang đích).
  • Điều hướng Breadcrumb: Loại này ít phổ biến hơn trước đây. Về cơ bản, mỗi trang web hiển thị một “dấu vết” để giúp khách truy cập nhanh chóng biết họ đang ở đâu trên trang web của bạn. Ví dụ: Trang chủ > SEO > Xây dựng liên kết > Điều hướng trang web là gì?