Thuật ngữ

Top-Level Domain (TLD)

Top-level domain (TLD) là phần mở rộng của tên miền, nằm ở cuối cùng của tên miền, sau dấu chấm. Nó là cấp cao nhất trong hệ thống tên miền phân cấp của Internet.

Ví dụ, trong tên miền www.example.com, TLD là com.

Mỗi TLD được quản lý bởi một tổ chức độc lập dưới sự hướng dẫn của Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Có bốn loại TLD, bao gồm:

  • Generic Top-Level Domains (gTLD): Đây là loại TLD phổ biến nhất. Chúng chứa ba hoặc nhiều ký tự và được mở cho bất kỳ ai đăng ký. Ba TLD chung phổ biến nhất là .com, .org và .net.
  • Country-code Top-Level Domains (ccTLD): Các TLD này dành riêng cho các quốc gia hoặc khu vực cụ thể, và chúng thường xác định địa chỉ internet chính thức của quốc gia hoặc khu vực đó. Ví dụ, .uk là ccTLD của Vương quốc Anh.
  • Sponsored Top-Level Domains (sTLD): Các TLD được chỉ định cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như giáo dục .edu hoặc các tổ chức chính phủ .gov. Các TLD này thường yêu cầu đủ điều kiện để đăng ký.
  • Infrastructure Top-Level Domains: Loại TLD này chỉ có một miền và được sử dụng độc quyền cho mục đích cơ sở hạ tầng Internet. Tên miền TLD là .arpa, viết tắt của Address and Routing Parameter Area.

TLD có quan trọng đối với SEO không?

Có, TLD quan trọng đối với SEO, nhưng các từ khóa trong TLD của bạn sẽ không cải thiện thứ hạng. Nhìn chung, các TLD cụ thể cho một quốc gia hoặc khu vực (ccTLD) có xu hướng xếp hạng tốt hơn trong kết quả tìm kiếm cục bộ hơn các TLD chung (gTLD).

Ngoài ra, có một số TLD (chẳng hạn như .xyz, .cn, hoặc .biz) liên quan đến spam và các chiến thuật SEO mũ đen. Những điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin và độ tin cậy của người dùng truy cập trang web của bạn.