Thuật ngữ

Search traffic

Search traffic hay lưu lượng truy cập tìm kiếm: Lượt truy cập được gửi tới trang web của bạn từ các công cụ tìm kiếm như Google.