Thuật ngữ

Rich Snippet

Rich snippets là một đoạn mã HTML được thêm vào trang web để cung cấp thêm thông tin cho các công cụ tìm kiếm. Thông tin này có thể bao gồm xếp hạng, đánh giá, giá cả, hình ảnh, v.v.

Rich snippets có thể giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên các trang kết quả tìm kiếm (SERP). Chúng giúp người dùng dễ dàng xác định các trang web có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của họ và cung cấp cho họ thông tin mà họ đang tìm kiếm.

Dưới đây là một số ví dụ về rich snippets:

  • Đánh giá: Rich snippets đánh giá có thể cung cấp cho người dùng thông tin về xếp hạng chung của một sản phẩm hoặc dịch vụ, cũng như đánh giá của các cá nhân hoặc tổ chức khác.
Rich snippet đánh giá
  • Giá cả: Rich snippets giá cả có thể cung cấp cho người dùng thông tin về giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Rich snippet giá cả
  • Hình ảnh: Rich snippets hình ảnh có thể hiển thị cho người dùng hình ảnh của một sản phẩm hoặc dịch vụ.
Rich snippet hình ảnh

Rich snippets có thể được tạo cho các trang web bằng cách sử dụng các thẻ Schema.org. Schema.org là một ngôn ngữ đánh dấu được tạo bởi Google, Yahoo! và Bing để giúp các trang web cung cấp cho các công cụ tìm kiếm thông tin về nội dung của chúng.