Thuật ngữ

Negative SEO

Negative SEO là một hành vi phi đạo đức nhằm phá hoại thứ hạng tìm kiếm của đối thủ cạnh tranh. Thường thì, người ta sẽ sử dụng spam link để hạ thấp uy tín của website trong mắt Google.

Google tuyên bố rằng không cần lo lắng về các cuộc tấn công Negative SEO vì họ có khả năng phát hiện và bỏ qua các liên kết spam chất lượng thấp. Tuy nhiên, cộng đồng SEO vẫn hoài nghi về điều này.

Sự hoài nghi chủ yếu xuất phát từ việc Google từng phạt webmaster vì các hành vi thao túng và một số chiến dịch Negative SEO thành công.

Dưới đây là một ví dụ về dịch vụ Negative SEO được cung cấp trên trang web:

  • Tạo hàng nghìn liên kết spam đến website đối thủ.
  • Đánh cắp nội dung và xuất bản trên các website khác.
  • Gửi hàng loạt đánh giá tiêu cực tới trang Google My Business của đối thủ.
  • Hack website để thay đổi nội dung và robots.txt.