Thuật ngữ

Relevance

Relevance: Mức độ liên quan là cách mà các công cụ tìm kiếm đánh giá mức độ tương đồng giữa nội dung của một trang web với bối cảnh của một truy vấn tìm kiếm.

Nói cách khác, nó cho thấy trang web đó có đáp ứng đúng nhu cầu thông tin mà người dùng đang tìm kiếm hay không.

Cách thức hoạt động:

Các công cụ tìm kiếm sử dụng nhiều yếu tố để đánh giá mức độ liên quan, bao gồm:

  • Từ khóa: Các từ và cụm từ xuất hiện trong nội dung của trang web, đặc biệt là trong các thẻ tiêu đề, thẻ mô tả và trong nội dung chính của trang.
  • Mức độ liên quan ngữ nghĩa: Khả năng hiểu được ý nghĩa và bối cảnh của từ khóa và các cụm từ, không chỉ dựa trên các từ riêng lẻ.
  • Backlink: Các liên kết từ các trang web khác đến trang web của bạn, xem như tín hiệu cho thấy nội dung của bạn có giá trị và liên quan đến chủ đề.
  • Lịch sử tìm kiếm: Các truy vấn tìm kiếm trước đây của người dùng và các trang web mà họ đã truy cập có thể giúp xác định mức độ liên quan của một trang web đối với một truy vấn cụ thể.

Tầm quan trọng đối với SEO:

Mức độ liên quan là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong SEO. Các trang web có mức độ liên quan cao đối với các truy vấn tìm kiếm có nhiều khả năng được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Điều này có nghĩa là chúng sẽ được hiển thị nhiều hơn cho người dùng, dẫn đến lưu lượng truy cập nhiều hơn và tăng khả năng chuyển đổi.

Cách cải thiện mức độ liên quan:

  • Nghiên cứu từ khóa: Tìm hiểu những từ khóa và cụm từ mà mọi người sử dụng để tìm kiếm thông tin liên quan đến chủ đề của bạn.
  • Tạo nội dung chất lượng cao: Viết nội dung đáp ứng nhu cầu của người dùng và cung cấp thông tin hữu ích về chủ đề của bạn.
  • Sử dụng từ khóa một cách chiến lược: Đặt từ khóa ở những vị trí quan trọng trong nội dung của bạn, chẳng hạn như trong các thẻ tiêu đề và thẻ mô tả.
  • Xây dựng backlink: Khuyến khích các trang web khác liên kết đến trang web của bạn.

Tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm: Đảm bảo rằng trang web của bạn được cấu trúc và thiết kế theo cách mà các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng hiểu được nội dung của bạn.