Thuật ngữ

Google My Business

Google My Business (GMB) là một công cụ miễn phí của Google cho phép các doanh nghiệp tạo và quản lý hồ sơ trực tuyến của họ trên Google Maps và Google Tìm kiếm. GMB cung cấp cho các doanh nghiệp một địa điểm ảo trên web, nơi họ có thể cung cấp thông tin về doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, giờ làm việc, trang web và hình ảnh.

GMB có thể giúp SEO như thế nào?

 • Tạo lập quyền sở hữu: Khi bạn tạo hồ sơ GMB, bạn đang tuyên bố quyền sở hữu đối với doanh nghiệp của mình trên Google Maps và Google Tìm kiếm. Điều này có nghĩa là Google sẽ biết rằng bạn là người sở hữu doanh nghiệp và sẽ ưu tiên hồ sơ của bạn trong kết quả tìm kiếm.
 • Tăng thứ hạng tìm kiếm: Hồ sơ GMB của bạn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm địa phương cho các từ khóa liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Điều này có thể giúp bạn thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn từ các tìm kiếm địa phương.
 • Tăng nhận thức về thương hiệu: Hồ sơ GMB của bạn có thể giúp tăng nhận thức về thương hiệu của bạn. Khi mọi người tìm kiếm các doanh nghiệp trong khu vực của họ, họ có thể thấy hồ sơ của bạn và tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn.

Các yếu tố SEO của Google My Business

Có một số yếu tố SEO mà bạn có thể tối ưu hóa trong hồ sơ GMB của mình để giúp cải thiện khả năng hiển thị của doanh nghiệp của bạn trong kết quả tìm kiếm:

 • Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp của bạn phải chính xác và dễ nhớ. Nó cũng nên bao gồm các từ khóa liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 • Địa chỉ: Địa chỉ của bạn phải chính xác và đầy đủ. Nó cũng nên bao gồm mã zip và tên thành phố.
 • Số điện thoại: Số điện thoại của bạn phải chính xác và đầy đủ.
 • Giờ làm việc: Giờ làm việc của bạn phải chính xác và đầy đủ.
 • Trang web: Trang web của bạn phải hoạt động và cập nhật.
 • Hình ảnh: Hình ảnh của doanh nghiệp của bạn phải chất lượng cao và phù hợp.
 • Mô tả: Mô tả của bạn phải đầy đủ và hấp dẫn. Nó cũng nên bao gồm các từ khóa liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Làm thế nào để tối ưu hóa Google My Business cho SEO?

Để tối ưu hóa GMB cho SEO, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Tạo hồ sơ GMB của bạn: Nếu bạn chưa có hồ sơ GMB, hãy tạo hồ sơ của bạn ngay bây giờ.
 • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ: Đảm bảo rằng thông tin trong hồ sơ của bạn là chính xác và đầy đủ. Điều này bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, giờ làm việc, trang web và hình ảnh.
 • Sử dụng các từ khóa liên quan: Sử dụng các từ khóa liên quan đến doanh nghiệp của bạn trong tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, giờ làm việc, trang web và mô tả của bạn.
 • Cập nhật hồ sơ của bạn thường xuyên: Hãy cập nhật hồ sơ của bạn thường xuyên với thông tin mới nhất về doanh nghiệp của bạn.

Kết luận

Google My Business là một công cụ SEO mạnh mẽ có thể giúp bạn cải thiện khả năng hiển thị của doanh nghiệp của bạn trong kết quả tìm kiếm. Bằng cách tối ưu hóa hồ sơ GMB của mình cho SEO, bạn có thể thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn từ các tìm kiếm địa phương và tăng nhận thức về thương hiệu của mình.