Thuật ngữ

Quality Content

Nội dung giúp bạn đạt được thành công các mục tiêu kinh doanh hoặc tiếp thị (ví dụ: thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền hoặc lượt chia sẻ trên mạng xã hội, giành thứ hạng tìm kiếm hàng đầu, tạo khách hàng tiềm năng/doanh số).