Thuật ngữ

Reciprocal Links

Reciprocal Links, còn được gọi là liên kết đối ứng hay liên kết hai chiều, là một loại backlink diễn ra khi hai trang web liên kết với nhau. Nghĩa là trang A có một liên kết dẫn đến trang B và ngược lại, trang B cũng có một liên kết dẫn đến trang A.

Trong quá khứ, Reciprocal Links từng được coi là một chiến thuật SEO hiệu quả để tăng thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện nay vai trò của chúng đã giảm đi đáng kể và thậm chí có thể mang lại tác động tiêu cực.