Thuật ngữ

Pogo-sticking

Pogo-sticking là một thuật ngữ được sử dụng trong SEO để mô tả hành vi của người dùng khi họ nhấp vào một kết quả tìm kiếm, nhưng sau đó nhanh chóng quay trở lại trang kết quả tìm kiếm (SERP) và nhấp vào một kết quả khác. Hành vi này thường được coi là một dấu hiệu cho thấy trang web không đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Pogo-sticking có thể xảy ra do nhiều lý do, bao gồm:

  • Tiêu đề hoặc mô tả của trang web không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
  • Nội dung của trang web không liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng.
  • Trang web tải chậm hoặc có lỗi.
  • Người dùng nhấp nhầm vào kết quả tìm kiếm.

Pogo-sticking có thể ảnh hưởng tiêu cực đến SEO của một trang web. Google sử dụng các tín hiệu người dùng, chẳng hạn như thời gian trên trang và tỷ lệ thoát, để xếp hạng các trang web trong SERP. Pogo-sticking cho thấy rằng người dùng không hài lòng với kết quả tìm kiếm, điều này có thể khiến Google đánh giá thấp trang web.

Để giảm pogo-sticking, các chủ sở hữu trang web có thể thực hiện các bước sau:

  • Tạo tiêu đề và mô tả trang web chính xác và hấp dẫn.
  • Tạo nội dung chất lượng cao, liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng.
  • Tối ưu hóa trang web cho tốc độ và khả năng sử dụng.
  • Kiểm tra trang web để tìm lỗi.

Ngoài ra, các chủ sở hữu trang web cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích trang web để theo dõi pogo-sticking và xác định các nguyên nhân gốc rễ.