Thuật ngữ

Nosnippet

Thẻ Nosnippet: Đây là một thẻ meta báo cho các công cụ tìm kiếm biết rằng không nên hiển thị đoạn mô tả (snippet) cùng với danh sách kết quả tìm kiếm cho trang web của bạn.

Cách thức hoạt động:

Khi các công cụ tìm kiếm như Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục một trang web, chúng sẽ xem xét nội dung của trang để tạo ra một đoạn mô tả ngắn gọn và phù hợp, thường được hiển thị bên dưới tiêu đề của trang trong kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn thêm thẻ Nosnippet vào mã HTML của một trang, nó sẽ ra hiệu cho các công cụ tìm kiếm bỏ qua việc tạo đoạn mô tả cho trang đó. Kết quả là, chỉ tiêu đề của trang sẽ xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm, không kèm theo bất kỳ mô tả nào.

Lý do sử dụng thẻ Nosnippet:

Bảo vệ nội dung nhạy cảm: Nếu trang web của bạn chứa thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư mà bạn không muốn hiển thị công khai trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể sử dụng thẻ Nosnippet để ngăn các công cụ tìm kiếm hiển thị nó.

Kiểm soát nội dung hiển thị: Bạn có thể sử dụng thẻ Nosnippet để đảm bảo rằng chỉ những thông tin mà bạn muốn hiển thị mới xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Điều này có thể hữu ích nếu bạn lo ngại về việc các công cụ tìm kiếm hiển thị nội dung không liên quan hoặc gây hiểu lầm từ trang web của bạn.

Ngăn chặn hiển thị nội dung trùng lặp: Đôi khi, các công cụ tìm kiếm có thể tạo ra các đoạn mô tả trùng lặp cho các trang web khác nhau. Sử dụng thẻ Nosnippet có thể giúp ngăn chặn điều này và đảm bảo rằng mỗi trang trên trang web của bạn có một đoạn mô tả độc đáo.

Cách thêm thẻ Nosnippet:

Để thêm thẻ Nosnippet vào trang web của bạn, hãy thêm đoạn mã sau vào phần <head> của HTML:

HTML

<meta name=”googlebot” content=”nosnippet”>

Bạn có thể sử dụng thẻ này trên toàn bộ trang web hoặc chỉ trên các trang cụ thể mà bạn muốn áp dụng.

Lưu ý: Việc sử dụng thẻ Nosnippet có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ nhấp (click-through rate) của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm, vì người dùng sẽ không thấy đoạn mô tả để quyết định có nhấp vào liên kết hay không. Do đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng thẻ này và đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu tổng thể của trang web của bạn.