Thuật ngữ

Scrape

Scrape, hay còn gọi là web scraping, là một kỹ thuật thu thập dữ liệu từ các trang web. Kỹ thuật này sử dụng các chương trình máy tính để truy cập các trang web, phân tích mã HTML và trích xuất dữ liệu có liên quan.

Scrape có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Thu thập thông tin cho nghiên cứu hoặc phân tích.
  • Tạo danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Cập nhật dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.
  • Tạo các ứng dụng web hoặc dịch vụ mới.

Scrape có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

  • Sử dụng các công cụ scraping chuyên dụng.
  • Sử dụng các thư viện lập trình.
  • Viết mã scraping từ đầu.

Scrape có thể là một kỹ thuật hữu ích, nhưng nó cũng có thể gây ra một số vấn đề. Một số trang web cấm scraping, và việc scraping quá nhiều dữ liệu có thể làm chậm trang web hoặc thậm chí khiến nó bị sập.

Dưới đây là một số ví dụ về scrape:

  • Một ứng dụng web có thể scrape các trang web tin tức để lấy thông tin mới nhất.
  • Một doanh nghiệp có thể scrape các trang web bán lẻ để lấy giá cả của các sản phẩm.
  • Một nhà nghiên cứu có thể scrape các trang web chính phủ để lấy dữ liệu thống kê.

Scrape là một kỹ thuật mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng scrape một cách có trách nhiệm và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các trang web mà bạn đang scrape.