Thuật ngữ

seed keyword

Seed Key – Từ khóa đuôi ngắn hay còn gọi là từ khóa gốc, là từ khóa chính bạn muốn xếp hạng và được coi là thuật ngữ chung.