Thuật ngữ

Meta Keywords

Meta keywords là một thẻ meta HTML chứa thông tin cho các công cụ tìm kiếm về các từ khóa mà trang web nên được liên kết.
Ví dụ: HTML
<meta name=”keywords” content=“seosona glossary, thuật ngữ seo”>
Google và Bing tuyên bố đã bỏ qua thẻ meta này, tuy nhiên các công cụ tìm kiếm khác có thể vẫn đang sử dụng chúng.

Meta keywords có quan trọng đối với SEO không?

Câu trả lời ngắn gọn là “Không”. Thẻ meta keywords không có ảnh hưởng đến SEO ngày nay (nếu bạn đang tối ưu hóa cho Google hoặc Bing).
Thẻ meta keywords luôn là nơi thu hút spam. Các chủ sở hữu trang web và SEO đã sử dụng các từ khóa gây hiểu lầm với hy vọng đánh lừa các công cụ tìm kiếm về mức độ liên quan của trang.
Theo Danny Sullivan, Google chưa bao giờ hỗ trợ thẻ meta keywords. Nó được xác nhận là bị bỏ qua bởi các công cụ tìm kiếm lớn khác. Nó không được sử dụng trong SEO hiện đại. Tuy nhiên, nó được sử dụng bởi một số hệ thống tìm kiếm nội bộ của trang web.