Thuật ngữ

Niche

Thị trường ngách – Một thị trường hoặc lĩnh vực quan tâm cụ thể bao gồm một nhóm nhỏ những người có niềm đam mê cao.