Thuật ngữ

Links NoFollow

NoFollow là một thuộc tính HTML được thêm vào một liên kết để cho biết rằng liên kết đó không nên được sử dụng để truyền tín nhiệm hoặc xác nhận từ trang web nguồn sang trang web đích.

NoFollow ban đầu được giới thiệu bởi Google vào năm 2005 để hạn chế spam bình luận. Spam bình luận là một hình thức SEO mũ đen trong đó các liên kết được thêm vào các bình luận trên các trang web khác để cố gắng cải thiện thứ hạng tìm kiếm của các trang web đó.

NoFollow hoạt động bằng cách cho Google biết rằng liên kết đó không nên được sử dụng để truyền tín nhiệm hoặc xác nhận.

Google hiện coi NoFollow là một “gợi ý”, có nghĩa là họ vẫn có thể sử dụng một số thông tin về các mẫu liên kết, nhưng nhìn chung, vẫn chấp nhận rằng không có trọng lượng nào được truyền qua liên kết.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý về các liên kết NoFollow:

  • Chúng không giúp cải thiện thứ hạng tìm kiếm của trang mà chúng liên kết đến.
  • Chúng vẫn có thể được sử dụng để truyền lưu lượng truy cập đến một trang web.
  • Chúng có thể được sử dụng để tuân thủ các nguyên tắc của Google, chẳng hạn như nguyên tắc về các liên kết trả phí.
  • Chúng có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thu thập thông tin và lập chỉ mục các trang nhất định trên trang web của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng thuộc tính NoFollow:

HTML

<a href=”https://www.example.com” rel=”nofollow”>This is a nofollow link</a>

Trong ví dụ này, liên kết đến https://www.example.com: https://www.example.com sẽ có thuộc tính nofollow, cho Google biết rằng bạn không muốn chuyển bất kỳ sự tín nhiệm nào đến trang đó.

Dưới đây là một số trường hợp bạn có thể muốn sử dụng liên kết NoFollow:

  • Để hạn chế spam bình luận.
  • Để ngăn chặn việc thu thập thông tin và lập chỉ mục các trang nhất định trên trang web của bạn.
  • Để tuân thủ các nguyên tắc của Google, chẳng hạn như nguyên tắc về các liên kết trả phí.
  • Để tránh truyền tín nhiệm hoặc xác nhận cho các trang web không đáng tin cậy.