Thuật ngữ

Link

Link, hay còn được gọi là liên kết, là một tham chiếu đến một trang web khác. Link có thể được sử dụng để điều hướng giữa các trang web hoặc để liên kết đến các trang web có liên quan.

Link có vai trò quan trọng trong SEO. Các công cụ tìm kiếm sử dụng link để hiểu nội dung của một trang web và xếp hạng trang web đó trong kết quả tìm kiếm. Các trang web có nhiều link chất lượng cao từ các trang web khác sẽ có thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Dưới đây là một số mẹo để tạo link hiệu quả:

  • Liên kết đến các trang web có liên quan: Chỉ liên kết đến các trang web có nội dung liên quan đến nội dung của trang web của bạn. Điều này sẽ giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rằng các trang web của bạn có liên quan với nhau.
  • Sử dụng anchor text phù hợp: Anchor text là văn bản được hiển thị khi người dùng nhấp vào link. Sử dụng anchor text phù hợp sẽ giúp người dùng hiểu rằng link dẫn đến đâu.
  • Tạo link từ các trang web có uy tín: Link từ các trang web có uy tín sẽ có giá trị hơn link từ các trang web ít uy tín.
    Việc tạo link hiệu quả có thể giúp cải thiện SEO của trang web của bạn và thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn.