Thuật ngữ

Lead

Một người có thể quan tâm hoặc không quan tâm đến (các) sản phẩm và/hoặc (các) dịch vụ của bạn.

Khách hàng tiềm năng sẵn sàng chia sẻ địa chỉ email của họ (và thường là thông tin cá nhân hoặc thông tin liên hệ khác) để đổi lấy thứ gì đó mà họ cho là có giá trị từ trang web.