Thuật ngữ

Link Bait

Nội dung được thiết kế đặc biệt để thu hút backlinks.