Thuật ngữ

KPI

KPI – Key Performance Indicator. Một phương pháp đo lường mà các doanh nghiệp sử dụng để đánh giá xem liệu các mục tiêu, chỉ tiêu và mục đích tiếp thị và kinh doanh có đạt được hay không.