Thuật ngữ

External Link

Liên kết ngoài (External link)

Trong SEO, liên kết ngoài là một liên kết từ một trang web của bạn đến trang web khác. Liên kết ngoài được coi là một tín hiệu chất lượng bởi các công cụ tìm kiếm, và có thể giúp cải thiện thứ hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Liên kết ngoài có thể được tạo theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Tiếp thị liên kết: Đây là một hình thức quảng cáo mà bạn nhận được hoa hồng khi người dùng nhấp vào liên kết của bạn và mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Giới thiệu: Đây là khi một trang web khác giới thiệu trang web của bạn như một nguồn thông tin hoặc tài nguyên hữu ích.
 • Đề cập: Đây là khi một trang web khác đề cập đến trang web của bạn trong nội dung của họ, nhưng không có liên kết trực tiếp.

Liên kết ngoài chất lượng cao là những liên kết đến từ các trang web có uy tín và liên quan đến nội dung của trang web của bạn. Các liên kết này thường được đặt trong các vị trí có liên quan, chẳng hạn như trong các bài viết hoặc trên trang chủ của trang web.

Liên kết ngoài spam là những liên kết đến từ các trang web có chất lượng thấp hoặc không liên quan đến nội dung của trang web của bạn. Các liên kết này thường được đặt trong các vị trí không liên quan, chẳng hạn như trong phần bình luận hoặc trong các trang web rác.

Lợi ích của liên kết ngoài:

 • Cải thiện thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm: Liên kết ngoài được coi là một tín hiệu chất lượng bởi các công cụ tìm kiếm, và có thể giúp cải thiện thứ hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.
 • Tăng lưu lượng truy cập đến trang web: Liên kết ngoài có thể giúp tăng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn bằng cách cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để tìm thấy trang web của bạn.
 • Tăng mức độ tín nhiệm của trang web: Liên kết ngoài từ các trang web có uy tín có thể giúp tăng mức độ tín nhiệm của trang web của bạn.
  Cách tạo liên kết ngoài:

Có nhiều cách để tạo liên kết ngoài cho trang web của bạn, bao gồm:

 • Tiếp thị liên kết: Đây là một cách hiệu quả để tạo liên kết ngoài chất lượng cao.
 • Gửi thông cáo báo chí: Thông cáo báo chí có thể giúp bạn thu hút sự chú ý của các trang web khác và nhận được liên kết.
 • Tham gia cộng đồng trực tuyến: Tham gia các cộng đồng trực tuyến có liên quan đến nội dung của trang web của bạn có thể giúp bạn tạo liên kết ngoài.
 • Tạo nội dung chất lượng cao: Nội dung chất lượng cao có thể thu hút sự chú ý của các trang web khác và nhận được liên kết.

Cách tránh liên kết ngoài spam:

Để tránh liên kết ngoài spam, bạn nên:

 • Chỉ tạo liên kết đến các trang web có uy tín và liên quan đến nội dung của trang web của bạn.
 • Tránh tạo liên kết trong các vị trí không liên quan.
 • Không mua hoặc trao đổi liên kết.

Kết luận:

Liên kết ngoài là một yếu tố quan trọng trong SEO. Việc tạo và duy trì liên kết ngoài chất lượng cao có thể giúp cải thiện thứ hạng của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.