Thuật ngữ

Keyword Research

Keyword Research (Nghiên cứu từ khóa) là quá trình khám phá ra các chủ đề, lĩnh vực và cụm từ có liên quan mà người dùng thường nhập vào công cụ tìm kiếm, đồng thời tìm hiểu về mức độ cạnh tranh và lưu lượng truy cập của các từ khóa đó. Hoạt động này được hỗ trợ bởi nhiều công cụ miễn phí và trả phí khác nhau.

Nói một cách đơn giản hơn, nghiên cứu từ khóa giúp bạn trả lời những câu hỏi sau:

 • Người dùng đang tìm kiếm những gì liên quan đến lĩnh vực của bạn?
 • Họ sử dụng những từ khóa nào để tìm kiếm thông tin?
 • Mức độ phổ biến của các từ khóa đó như thế nào?
 • Mức độ cạnh tranh để xếp hạng cao cho các từ khóa đó ra sao?

Bằng cách thực hiện nghiên cứu từ khóa hiệu quả, bạn có thể:

 • Tạo nội dung phù hợp với nhu cầu của người dùng: Khi bạn biết người dùng đang tìm kiếm những gì, bạn có thể tạo nội dung tập trung vào các chủ đề và từ khóa đó.
 • Cải thiện thứ hạng trang web trên công cụ tìm kiếm: Xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm sẽ giúp thu hút nhiều người dùng hơn đến trang web của bạn.
 • Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo: Nếu bạn chạy quảng cáo trực tuyến, việc nghiên cứu từ khóa sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu đến đúng đối tượng người dùng với ngân sách hiệu quả hơn.

Một số công cụ phổ biến để nghiên cứu từ khóa:

 • SonaTools: Công cụ nghiên cứu từ khóa lấy API data trực tiếp từ Google nên độ chính xác của dữ liệu là rất cao.
 • Google Keyword Planner: Công cụ miễn phí của Google cung cấp dữ liệu về khối lượng tìm kiếm và mức độ cạnh tranh của các từ khóa.
 • Ahrefs: Công cụ trả phí cung cấp nhiều tính năng nâng cao hơn, bao gồm phân tích backlink và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.
 • SEMrush: Công cụ trả phí khác với nhiều tính năng tương tự như Ahrefs.

Bằng cách sử dụng các công cụ này và áp dụng các chiến lược nghiên cứu từ khóa hiệu quả, bạn có thể thu được nhiều lợi ích cho trang web và doanh nghiệp của mình.