Thuật ngữ

Entity

Entity là một thuật ngữ chung dùng để chỉ một thực thể trong thế giới thực, có thể là vật thể, sự vật, sự kiện, địa điểm, hoặc khái niệm. Trong lĩnh vực SEO, entity được sử dụng để mô tả các thực thể được xác định rõ ràng trên trang web hoặc trong nội dung. Các entity này bao gồm tên riêng, địa danh, sự kiện, sản phẩm, v.v. và có thể giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung trang web và đưa ra kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Ví dụ, trong trang web của một công ty, các entity có thể bao gồm tên công ty, địa chỉ trụ sở, sản phẩm, dịch vụ, và các nhân viên. Trong trang web của một trang tin tức, các entity có thể bao gồm tên tác giả, tiêu đề bài viết, nội dung bài viết, và các sự kiện liên quan.

Có một số cách để xây dựng entity trên trang web, bao gồm:

  • Sử dụng các thẻ title và meta description chính xác và đầy đủ thông tin.
  • Sử dụng các từ khóa liên quan đến entity một cách tự nhiên trong nội dung.
  • Liên kết đến các trang web khác có liên quan đến entity.

Việc xây dựng entity hiệu quả có thể giúp cải thiện thứ hạng SEO của trang web và giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung có liên quan.

Dưới đây là một số ví dụ về entity:

  • Vật thể: con người, động vật, đồ vật, cây cối,…
  • Sự vật: sự kiện, hoạt động, quá trình,…
  • Sự kiện: ngày lễ, kỷ niệm, trận đấu,…
  • Địa điểm: thành phố, quốc gia, địa danh,…
  • Khái niệm: khái niệm khoa học, khái niệm xã hội,…