Thuật ngữ

E-E-A-T

E-E-A-T là viết tắt của Experience, Expertise, Authoritativeness và Trustworthiness. Đây là các yếu tố mà Google sử dụng để đánh giá chất lượng của một trang web hoặc nội dung.

  • Experience (Kinh nghiệm): Đây là yếu tố đánh giá mức độ hiểu biết và kiến thức của người viết về chủ đề mà họ đang viết.
  • Expertise (Chuyên môn): Đây là yếu tố đánh giá mức độ chuyên môn của người viết trong lĩnh vực mà họ đang viết.
  • Authoritativeness (Thẩm quyền): Đây là yếu tố đánh giá mức độ uy tín của trang web hoặc nội dung.
  • Trustworthiness (Độ tin cậy): Đây là yếu tố đánh giá mức độ tin cậy của trang web hoặc nội dung.

E-E-A-T có vai trò quan trọng trong SEO, vì các trang web và nội dung có E-E-A-T cao thường được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Có một số cách để cải thiện E-E-A-T của trang web hoặc nội dung của bạn, bao gồm:

  • Tuyển dụng các tác giả có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực của họ.
  • Tạo nội dung có giá trị và hữu ích cho người dùng.
  • Liên kết đến các trang web và nguồn đáng tin cậy.
  • Sử dụng các tín hiệu xã hội tích cực, chẳng hạn như lượt chia sẻ và lượt thích.

Bằng cách tập trung vào E-E-A-T, bạn có thể cải thiện thứ hạng SEO của trang web hoặc nội dung của mình và cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn.