Thuật ngữ

Deep Link Ratio

Khi một liên kết nội bộ trong website dẫn trực tiếp đến một trang nào đó khác ngoài trang chủ thì được gọi là liên kết sâu (deep link). Tỷ lệ liên kết sâu so với tổng số liên kết đến trang chủ của bạn được gọi là tỷ lệ liên kết sâu.

Việc có các liên kết trực tiếp đến các trang sâu trong một trang web được cho là cho thấy chất lượng nội dung của trang web đó. Bạn có càng nhiều liên kết sâu thì trang web càng tốt. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy tỷ lệ liên kết sâu có ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng trên công cụ tìm kiếm.