Thuật ngữ

Core Update

Cập nhật Cốt lõi (Core Update) là những thay đổi mang tính tổng thể đối với thuật toán tìm kiếm chính của Google. Những thay đổi này thường xảy ra vài lần mỗi năm và có tác động đáng kể đến thứ hạng trang web trong kết quả tìm kiếm (SERPs).