Thuật ngữ

Domain Age

Tuổi tên miền (Domain Age) là khoảng thời gian từ khi tên miền được đăng ký cho đến ngày hiện tại. Ví dụ, Tạp chí Search Engine Journal được đăng ký vào ngày 10 tháng 6 năm 2003, vì vậy nó có tuổi tên miền đáng kể.