Thuật ngữ

Click Bait

Nội dung được thiết kế để lôi kéo mọi người nhấp vào, thường bằng cách hứa hẹn quá mức hoặc cố ý gây hiểu lầm trong các tiêu đề để nhà xuất bản có thể kiếm được doanh thu quảng cáo.