Thuật ngữ

302 Redirect

Redirect 302 là gì?

302 Redirect là một loại chuyển hướng tạm thời, có nghĩa là khi người dùng truy cập vào một URL cũ, họ sẽ được chuyển hướng tạm thời đến một URL mới.

1 1

Chuyển hướng 302 được sử dụng để thông báo cho các trình duyệt web và công cụ tìm kiếm rằng một URL đã được di chuyển tạm thời đến một vị trí mới.

Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng người dùng và công cụ tìm kiếm vẫn có thể truy cập nội dung của bạn, ngay cả khi bạn đã di chuyển nó sang một vị trí mới tạm thời.

302 Redirect khác với 301 Redirect như thế nào?

Mặc dù cả hai loại chuyển hướng 301 và 302 đều đưa người dùng đến một URL khác, nhưng trải nghiệm của người dùng không có gì khác biệt.

Nói cách khác, trên phía người truy cập trang web, sẽ không có sự khác biệt giữa hai loại chuyển hướng này.

Tuy nhiên, từ quan điểm của các công cụ tìm kiếm, có một sự khác biệt lớn giữa hai loại này vì nó giải thích và xử lý chuyển hướng URL khác nhau.

2 1

Dưới đây là một ví dụ:

Nếu bạn sử dụng chuyển hướng 301, bạn đang ngụ ý rằng một trang đã được di chuyển vĩnh viễn – và bạn không có ý định mang nó trở lại. Chuyển hướng vĩnh viễn này cho trình duyệt biết rằng trang web mong muốn không còn tồn tại ở URL đó.

Nói cách khác, nó không còn liên quan đến Google nữa; công cụ tìm kiếm sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu của mình và lập chỉ mục URL mới thay thế, chuyển giao vốn liên kết cho trang mới.

Nhưng khi bạn sử dụng chuyển hướng 302, bạn đang báo hiệu cho Google rằng việc di chuyển chỉ là tạm thời và URL ban đầu sẽ được sử dụng lại tại một thời điểm nào đó.

Vì vậy, Google không cần lập chỉ mục URL mới, nghĩa là bạn sẽ giữ được lưu lượng truy cập, thứ hạng và uy tín của mình.

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng Google sẽ coi bất kỳ chuyển hướng 302 dài hạn nào là chuyển hướng 301.

Khi nào nên sử dụng chuyển hướng 302?

Xét rằng chuyển hướng 302 ngụ ý rằng việc chuyển hướng chỉ là tạm thời, nó chỉ nên được sử dụng trong các trường hợp bạn dự định sớm trả lại URL gốc.

3 1

Ví dụ: Chuyển hướng 302 nên được sử dụng khi:

  • Bạn đang thực hiện kiểm tra A/B của trang để đánh giá chức năng và thiết kế của nó
  • Bạn muốn thu thập phản hồi của khách hàng về một trang mới nhưng không muốn ảnh hưởng đến thứ hạng hiện tại của trang web
  • Bạn đang cập nhật một trang web cụ thể nhưng muốn giữ trải nghiệm người dùng nhất quán
  • Bạn đang giải quyết một trang web bị hỏng nhưng vẫn muốn cung cấp trải nghiệm người dùng tốt trong khi bạn đang giải quyết các vấn đề
  • Bạn đang chạy quảng cáo và muốn chuyển hướng người dùng đến trang bán hàng tạm thời

Điểm chính là chuyển hướng 302 là tạm thời. Nó không nên được sử dụng cho chuyển hướng vĩnh viễn.