Thuật ngữ

Cache

Bộ nhớ đệm là một cơ chế lưu trữ tạm thời nội dung web, chẳng hạn như hình ảnh, để giảm thời gian tải trang trong tương lai.

Khi bạn truy cập vào một trang web, thông tin như hình ảnh, mã JavaScript và các tài nguyên khác được tải xuống và lưu trữ trong bộ nhớ đệm của thiết bị bạn.

Trong những lần truy cập tiếp theo, trang web có thể tải nhanh hơn vì nó không cần phải tải lại các tài nguyên đã được lưu trong bộ nhớ đệm.