Thuật ngữ

AJAX

JavaScript không đồng bộ và XML (Asynchronous JavaScript and XML – AJAX) là một kỹ thuật lập trình cho phép trang web gửi và nhận thông tin từ máy chủ để thay đổi trang đó một cách linh hoạt mà không cần tải lại.

Để giải thích rõ hơn:

  • JavaScript không đồng bộ: JavaScript có thể thực hiện các hành động mà không cần đợi các hành động khác hoàn thành trước, điều này giúp trang web phản hồi nhanh hơn.
  • XML: Là một định dạng dữ liệu được sử dụng để trao đổi thông tin giữa máy chủ và trang web.
  • AJAX không yêu cầu tải lại toàn bộ trang: Khi người dùng tương tác với trang, AJAX cho phép gửi yêu cầu đến máy chủ và nhận dữ liệu mới chỉ để cập nhật những phần cần thiết của trang, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn.

Một số ví dụ điển hình về ứng dụng của AJAX:

  • Tự động hoàn thành tìm kiếm: Khi bạn nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, AJAX sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ để lấy các gợi ý và hiển thị chúng mà không cần tải lại trang.
  • Cập nhật tin nhắn theo thời gian thực: Trong các ứng dụng trò chuyện, AJAX giúp hiển thị tin nhắn mới ngay lập tức mà không cần phải làm mới trang.
  • Tải ảnh động: Khi bạn cuộn xuống một trang web, AJAX có thể tải thêm ảnh khi cần thiết, giúp trang tải nhanh hơn.

Nhìn chung, AJAX là một kỹ thuật quan trọng trong phát triển web hiện đại, giúp tạo ra các trang web có tính tương tác và phản hồi nhanh hơn, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.