Thuật ngữ

Yandex

Yandex là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất tại Nga, được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1997 bởi Arkady Volozh và Ilya Segalovich.

Yandex được phát triển dựa trên công nghệ tìm kiếm của AltaVista, nhưng đã nhanh chóng phát triển thành một công cụ tìm kiếm độc lập, với thị phần tại Nga chiếm hơn 60%. Yandex cũng đã mở rộng sang các thị trường khác, bao gồm Kazakhstan, Belarus, Ukraine và các nước Baltic.