Thuật ngữ

Indexability

Indexability là khả năng của một trang web được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm. Một trang web có indexability tốt sẽ có nhiều khả năng được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Tại sao indexability lại quan trọng trong SEO?

Indexability là một yếu tố quan trọng trong SEO vì nó cho phép các công cụ tìm kiếm tìm thấy và lập chỉ mục trang web của bạn. Nếu trang web của bạn không có indexability, nó sẽ không thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm, ngay cả khi nó có nội dung chất lượng cao.

Các yếu tố ảnh hưởng đến indexability

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến indexability của một trang web, bao gồm:

 • Tiêu đề: Tiêu đề của trang là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến indexability. Tiêu đề nên mô tả chính xác nội dung của trang và bao gồm các từ khóa liên quan.
 • Meta description: Meta description là một đoạn văn ngắn mô tả nội dung của trang. Meta description nên bao gồm các từ khóa liên quan và thu hút người dùng nhấp vào liên kết của bạn.
 • Content: Nội dung của trang nên chất lượng cao và liên quan đến các từ khóa mà bạn muốn xếp hạng. Nội dung cũng nên được viết tốt và dễ đọc.
 • Internal linking: Internal linking là liên kết từ các trang trên trang web của bạn sang các trang khác. Internal linking giúp các công cụ tìm kiếm hiểu cấu trúc của trang web của bạn và cách các trang của bạn liên quan với nhau.
 • External linking: External linking là liên kết từ các trang web khác sang trang web của bạn. External linking có thể giúp tăng thứ hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm, miễn là các trang web liên kết đến bạn có uy tín và chất lượng.
 • Robots.txt: Robots.txt là một tệp văn bản cho phép bạn kiểm soát cách các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang web của mình.
 • Sitemap.xml: Sitemap.xml là một tệp liệt kê tất cả các trang trên trang web của bạn. Sitemap.xml giúp các công cụ tìm kiếm dễ dàng tìm thấy và lập chỉ mục trang web của bạn.

Làm thế nào để cải thiện indexability

Có một số cách để cải thiện indexability của trang web của bạn, bao gồm:

 • Sử dụng các từ khóa liên quan trong tiêu đề, meta description và nội dung của trang.
 • Tạo internal linking giữa các trang trên trang web của bạn.
 • Tạo external linking đến các trang web uy tín và chất lượng.
 • Kiểm tra robots.txt của bạn để đảm bảo rằng tất cả các trang bạn muốn lập chỉ mục đều có thể được lập chỉ mục.
 • Tạo sitemap.xml và gửi nó đến các công cụ tìm kiếm.

Kết luận

Indexability là một yếu tố quan trọng trong SEO. Bằng cách hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến indexability và thực hiện các bước để cải thiện indexability của trang web của bạn, bạn có thể tăng khả năng trang web của bạn được hiển thị trong kết quả tìm kiếm và đạt được thứ hạng cao hơn.