Thuật ngữ

Universal Search

Universal Search là một tính năng của Google Search cho phép các định dạng nội dung khác nhau xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Đây là một thay đổi lớn so với trước đây, khi các kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm các liên kết văn bản.

Các định dạng nội dung khác nhau có thể xuất hiện trong Universal Search bao gồm:

  • Hình ảnh: Google có thể hiển thị hình ảnh có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn.
  • Video: Google có thể hiển thị video có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn.
  • Tin tức: Google có thể hiển thị các bài báo tin tức có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn.
  • Sản phẩm: Google có thể hiển thị các sản phẩm có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn.
  • Thông tin địa phương: Google có thể hiển thị thông tin về các doanh nghiệp và địa điểm địa phương có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn.
  • Trò chơi: Google có thể hiển thị các trò chơi nhỏ có liên quan đến truy vấn tìm kiếm của bạn.

Universal Search được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2007 và đã trải qua một số thay đổi kể từ đó. Tuy nhiên, mục tiêu chính của nó vẫn là cung cấp cho người dùng thông tin có liên quan và hữu ích nhất có thể.

Universal Search là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp người dùng tìm thấy thông tin họ cần một cách dễ dàng hơn. Nó cũng có thể giúp các doanh nghiệp và tổ chức tiếp cận nhiều khách hàng hơn.